AVG

Privacyverklaring
- Overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken
- Voornaam, voorletters en achternaam
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mail adres
- Overige persoonsgegevens die u zelf verstrekt heeft

Verwerkingsdoelen van uw gegevens
- Het afhandelen van uw betaling (factuur)
- Verzenden van de Woardsman
- U te contacteren indien nodig, schriftelijk, per e-mail of telefonisch
- U te informeren over (gerelateerde) verenigingsactiviteiten

Opslag en bewaring
Uw gegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk voor de doelen waarvoor deze zijn verzameld.

Delen persoonsgegevens
Uw Persoonsgegevens worden niet verstrekt aan derden, tenzij we hiertoe wettelijk verplicht zijn.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft in beginsel recht uw persoonsgegevens in te zien, aan te vullen, te corrigeren of te verwijderen. Een verzoek hiertoe kunt u sturen naar:

Heemkundekring Rijnwaarden
Postbus 8
6916 ZG Tolkamer

of naar info@heemkundekringrijnwaarden.nl. Op uw verzoek wordt zo snel mogelijk, uiterlijk binnen 1 maand, gereageerd.

Beveiliging
Passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan zijn genomen. Heeft u vermoeden van misbruik over overtreding van de AVG, neem dan contact met ons op via info@heemkundekringrijnwaarden.nl.

Wijzigingen van de privacyverklaring
Indien nodig wordt ons privacy beleid up-to-date gehouden. Op deze website zal de meest recente versie gepubliceerd staan.