Waordsman 2 - 2009

  • Waordsman 2 - 2009

INHOUDSOPGAVE:

Blz. 2  Carnaval
Blz. 5  Op de kaart in Rijnwaarden
Blz. 6  Erepenning Heemkundekring Rijnwaarden
Blz. 7  Winter op den Rijn 1928-1929 (2)
Blz. 13 Wijlen Kapelaan Harrie Fierkens
Blz. 14 De Burgemeester Brunsbrug over de Oude Rijn bij Herwen
Blz. 26 De Liemers 'n stukje "buitenland" voor eigen landgenoten!
Blz. 28 EHet Erfkamerlingschap (6)
Blz. 31 De runderpest op het Gelders Eiland in 1753 en 1768
Blz. 37 Reconstructie Pannerdensch Kanaal (6)
Blz. 40 Oprakelen van het verleden

Lees de Waordsman >>