Theo Lieven ontvangt erepenning

  • Theo Lieven ontvangt erepenning

Tijdens de jaarvergadering van de HKR op 5 april 2019 is Theo Lieven benoemd tot lid van verdienste. Sinds 19 november 1998 maakt Theo deel uit van het HKR bestuur en is voornamelijk belast met de lay-out en distributie van ons verenigingsblad “De Waordsman”.

Voorzitter Hein Janssens feliciteerde Theo met zijn benoeming en overhandigde hem de HKR erepenning en een cadeaubon. Een zeer verraste en blije Theo bedankte het bestuur en de vereniging voor deze blijk van waardering.