• Boek | In Naam Der Wet - B. Janssen

De afgelopen twee eeuwen is de politiezorg op het Gelders Eiland zeer divers geweest. Er liepen zowel gemeente veldwachters als rijksveldwachters rond, maar ook gerechtsdienaars, deurwaarders en grensjagers, later gevold door de rijkspolitie. Ook was er de douane met commiezen en niet te vergeten de Koninklijke marechaussee en de Politietroepen. Er liepen talrijke bijzondere opsporingsambtenaren rond, zoals die van Rijkswaterstaat. Zij allen moesten zorg dragen voor de handhaving der wetten. Iedere dienst had haar eigen organisatie en taken. De huidige gemeente Rijnwaarden nam als grensgemeente en gelegen aan de Rijn hierbij een bijzondere positie in, omdat als deze diensten zich in het verleden op haar grondgebied hebben bewogen.

In het boek komen allerlei wetsovertredingen aan de orde. Hierdoor wordt er een goede en een zeker ook vermakelijke impressie gegeven van de in het verleden geldende normen en de overtreding c.q. handhaving ervan.

Boek | In Naam Der Wet - B. Janssen

  • Voorraad: 5
  • 15,00€