Lobith 1672: Franse glorie - Hollands debacle

HKR Rampjaarherdenking 2022

Lobith 12 juni 1672, 15.000 soldaten steken Rijn over onder aanvoering van Zonnekoning Lodewijk XIV, in aanwezigheid van zijn broer Philips en de beroemde legeraanvoerders Condé en Turenne. Over deze "Passage du Rhin" zijn veel afbeeldingen, verhalen en feiten bekend, m.n. ook vanuit Franse bronnen. Het is een inspirerend kunstthema voor schilderijen (o.a. Louvre. Rijksmuseum), plafondschilderingen (o.a. Versailles) en sculpturen o.a. op een triomfboog in Parijs. ‘Rampzalig’ simpel begonnen de Fransen aan hun ‘blitzkrieg’ aan de oostgrens van de Republiek. Het toenmalige Oost-Gelderse rivierlandschap vormde het militair-strategische decor voor ‘Franse glorie en Hollands debacle’. De regio Lobith, Schenkenschans, Liemers en de Achterhoek bleken symptomatisch voor het militair onthutsend zwakke Holland. Vanaf startdatum 11/12 juni 2022 organiseert de HKR presentaties (reader, lezing, film, podcast, tentoonstelling) en wandel-fietsroutes, gebruik makend van verschillende invalshoeken: de ‘Passage du Rhin’ zelf, de inspiratie die dit opleverde voor de vele (Franse) kunstwerken en de betekenis van het 17e-eeuwse rivierlandschap.

Geïnteresseerd? Meedenken of meehelpen? Meld je hier aan.