Bas-reliëf 19e eeuwLe passage du Rhin ’ door François Joseph Bosio (1768-1845). Bas-reliëf ca. 200 x 80 cm. Place des Victoires, Parijs.

Lodewijk XIV wijst zijn ruiters door het water de weg naar de (opvallend) zwaarbewapende tegenstander aan de overkant van de Rijn, zonder Tolhuys en ‘Dikke Toren’

Tot 1792 stond er op het Place des Victoires in Parijs, vlak achter het koninklijke paleis en de parlementsgebouwen een bronzen standbeeld van een staande Lodewijk XIV. Martinus van den Bogaert (1637-1694) maakte het beeld met in het console bas-reliëfs, waaronder ‘Le passage du Rhin (12 juin 1672)’. In 1792 werd het standbeeld omvergetrokken tijdens de Franse revolutie en verdween het. De bas-reliëfs bleven bewaard in het Louvremuseum. In 1822 kwam er een nieuw standbeeld met twee bas-reliëfs, gemaakt door de beeldhouwer François Joseph Bosio (1768-1845). Het werd opgericht ter herinnering aan de Vrede van Nijmegen (1678-1679). Nu, Lodewijk XIV triomfantelijk gezeten op een steigerend paard én met opnieuw een bas-reliëf Passage du Rhin! Lobith en Nijmegen samen als symbolisch begin- en eindpunt van de Hollandse oorlog (1672-1678) verbeeld ter meerdere eer en glorie van de Zonnekoning, midden in het centrum van Parijs op het Place des Victoires.