Capitulatie Schenk

Kopie Urkunde über die Kaputilation zu Schekenschanz am 19. juni 1672. Dubbelzijdig beschreven blad van 36 x 24 cm met lakzegel ondertekend door Turenne (1611-1675). Kopie Bittschrift der versammelten Einwohner von Schenkenschanz an den General-Marschall Turenne. Vierzijdig document 20 x 31,5 cm, waarvan twee beschreven en twee onbeschreven bladzijden. Collectie Evangelische kerkgemeenschap Schenkenschanz-Keeken.

De originele documenten werden in 2011 teruggevonden in de archieven van de Evangelische kerkgemeenschap van Schenkenschans. De tekst van het capitulatieverdrag luidt vertaald:

Capitulatie verleend aan de bewoners van het fort Schenk door de Heer Turenne veld- en leger maarschalk van de Koning.

Dat het aan de bewoners van genoemd fort toegestaan zal zijn om daar te blijven wonen met dezelfde vrijheid waarvan zij hebben genoten vóór de plaatselijke beperkingen in verband met het gehoorzamen aan Zijne Majesteit, dan wel zich terug te trekken naar een plek van eigen keuze.

Dat zij een uitoefening van hun godsdienst zullen hebben net zo vrij als dat zij eerder hadden tevoren.

Dat de dienaren van genoemde godsdienst in het fort kunnen blijven wonen in alle vrijheid en veiligheid

Dat het de bewoners, kinderen en erfgenamen toegestaan zal zijn hun goederen te verkopen, te vervreemden of ervan genieten op elke plaats waar dan ook, naar eigen goeddunken.

Voor akkoord in het Tolhuys-kamp,

Turenne

Door Mijnheer Hasset