Studentenstage

Studentenstage ‘Vormgeven publieksgerichte geschiedenis’

Een Frans perspectief op het Nederlandse Rampjaar 1672

De historische vereniging Heemkundekring Rijnwaarden (HKR) zoekt een student om als stagiair de overtocht van de Rijn door een groot Frans leger bij Lobith in 1672 in beeld te brengen. De overtocht is een belangrijke gebeurtenis in de Hollands-Franse geschiedenis van de 17e eeuw. In Nederland is daar relatief weinig aandacht voor. Hoe anders is dit in Franrijk, waar ‘Le Passage du Rhin’ een veel gebruikt kunstthema is, dat zich nog steeds uitstekend leent om het ‘glorieuze’ Franse en het ‘rampzalige’ Hollandse perspectief van die tijd te verbeelden voor een algemeen publiek. De stage sluit aan bij de nationale herdenking ‘350 jaar Rampjaar’ in 2022.

Uitgangspunt

Doel van de stage is het voor een breed (lokaal) publiek in beeld brengen en duiden van de uitgebreide Franse kunst die betrekking heeft op de Rijnovertocht (‘Passage du Rhin’) van het Franse leger bij Lobith in het rampjaar 1672. Je zoekt naar voorbeelden en mogelijkheden om dit te realiseren door middel van een visuele presentatie gecombineerd met een inhoudelijke reader over het onderwerp. Je eindproduct zal vanaf juni 2022 een van de pijlers vormen voor de in Lobith en omgeving te organiseren activiteiten in het kader van de nationale herdenking van ‘350 jaar Rampjaar’ (https://rampjaarherdenking.nl).

Opdrachtgever
De HKR is je opdrachtgever (https://www.heemkundekringrijnwaarden.nl/). Het is een vrijwilligersorganisatie die zich inzet voor het behoud van het regionale culturele erfgoed van de voorheen gemeente Rijnwaarden (nu gemeente Zevenaar). Zij heeft zich ten doel gesteld om, zoals ook op veel andere plaatsen in Nederland, in 2022 het Rampjaar 1672 te herdenken. De HKR wil dit doen aan de hand van de voor veel Nederlanders onbekende betekenis van Lobith en het omgevende rivierlandschap bij de start van het Rampjaar.

Werkzaamheden
Je belangrijkste taak is het verzamelen van afbeeldingen van schilderijen, plafondschilderingen, sculpturen, gobelins en medaillons om het ‘Franse’ verhaal te kunnen laten zien van de ‘Passage du Rhin’. Dit doe je aan de hand van materiaal wat al bij de HKR bekend is, maar ook door zelf op zoek te gaan naar online te raadplegen museumcollecties, zoals die van het Louvre, Versaillles en Rijksmuseum of andere archiefinstellingen. Ook het maken van eigen fotografische afbeeldingen behoort tot de mogelijkheden. Je maakt een selectie van de afbeeldingen zodat die verwerkt kunnen worden in een visuele presentatie. Als eerste denken we dan aan een audiovisueel product (YouTube?), maar een tentoonstelling, een platenboek of misschien een interactieve website zijn alternatieven. Een begeleidende informatieve reader is vervolgens van groot belang. Dit moet meer dan alleen een ‘opsommende catalogus’ worden. We verwachten dat jij met je academische achtergrond hier een samenhangend geheel van weet te maken, waarbij de (glorieuze) Franse kijk op bedoelde historische gebeurtenissen geduid wordt in relatie tot de minimalistische Nederlandse aandacht daarvoor.

Wat we bieden
• De mogelijkheid je te verdiepen in de Franse (kunst)historie en daar ‘creatief’ mee aan de slag gaan.
• Een lokaal deskundige heemkundevereniging, met toegankelijke en enthousiaste medewerkers.
• Academisch opgeleide stagebegeleiders.
• Zo nodig een eigen werkplek in ons verenigingsgebouw (het ‘Dijkmagazijn’ in Aerdt), maar veel werk kan ook online op een thuiswerkplek.

Jouw profiel
• In het kader van je bachelor- of masteropleiding – bijvoorbeeld letteren, (kunst)geschiedenis, communicatiewetenschappen - op zoek naar een stage.
• Affiniteit met publieksgerichte geschiedenis.
• Een resultaatgerichte werkhouding.
• Je vindt het leuk om in een ‘niet-academische’ wereld een academisch verantwoord, voor een breed publiek toegankelijk product tot stand te brengen.
• Je bent in staat vóór mei 2022 je stage af te ronden.

Vaardigheden en ervaringen die je ontwikkelt:
• Kennismaking met de ‘verbeelding van geschiedenis’ in 17e, 18e en 19e-eeuwse Franse kunst
• Informatie en afbeeldingen zoeken in collecties van musea en andere archiefinstellingen en deze toegankelijk maken voor een breed publiek.
• Contact leggen en onderhouden (lokale) experts.
• Kennismaking met hoe lokaal met vrijwilligers geprobeerd wordt erfgoed te behouden en te tonen.

We vragen je binnen 3 weken na verschijnen van deze advertentie te reageren.

Meer informatie bij:
Hein Janssens, voorzitter HKR, Lobith
> 06 2044 1758 > info@heemkundekringrijnwaarden.nl
Dolly Verhoeven, hoogleraar Gelderse Geschiedenis Radboud Universiteit Nijmegen
> 06 5131 7020 > dolly.verhoeven@ru.nl