Jaarvergadering 2022

Jaarvergadering 2022
8 april 2022
Zalencentrum ‘Schipperspoort’
Dorpsdijk 30 6915 AE Lobith
Aanvang 19.30 uur

 1. Opening door de voorzitter.
 2. Vaststellen agenda
 3. Notulen vorige jaarvergadering d.d. 5 april 2019
 4. Ingekomen stukken—mededelingen.
 5. Jaarverslag secretaris.
 6. Jaarrekening 2022—Begroting 2023.
 7. Verslag kascontrole commissie. 1ste lid Dhr. W. Verbiesen/ 2de lid Dhr. H. IJsveld/ Reserve lid Dhr. J. Ringenaldus
 8. Verkiezing reserve lid kascontrole.
 9. Bestuursverkiezingen. Aftredend en herkiesbaar Hein Janssens (Voorzitter), Michiel van Dasler (ICT ), Jos Lamers (PR).
 10. Voordracht nieuwe penningmeester.
 11. Rondvraag.
 12. Sluiting jaarvegadering.
 13. Lezing door Pim Gerritzen.
  De Liemers tijdens de Tweede Wereld Oorlog
  Wat weten we eigenlijk van de bevrijding van de Liemers? Wat er in de laatste dagen van de oorlog aan deze kant van de grote rivieren is gebeurd is voor veel mensen onbekend. Historicus en journalist Pim Gerritzen geeft u een kijkje in zijn onderzoek naar de bevrijding van de Liemers, een militaire operatie met meerdere gezichten. Aan de hand van foto’s, filmmateriaal en verhalen krijgt u in grote lijnen te horen hoe de Canadezen vanuit Emmerik via ’s-Heerenberg en Wehl oprukten naar het Gelders Eiland en Westervoort.
 14. Afsluiting avond