Nieuw lidmaatschap

Persoonlijke gegevens en machtiging

Ik machtig Heemkundekring Rijnwaarden hierbij tot wederopzegging om het lidmaatschapsgeld eenmaal per jaar van mijn rekening af te schrijven.
Incassant: Heemkundekring Rijnwaarden
Incassant ID: NL56 RABO 0327 9721 49

Vul hieronder uw IBAN rekeningnummer in waarop Heemkundekring Rijnwaarden één keer per jaar uw lidmaatschap mag afschrijven. Wanneer u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen 8 weken na afschrijving contact op met uw bank.
(*) Verplicht veld